Fundacja Dobra Kultura


Informujemy, że postanowieniem
Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
z dnia 22.08.2016 (sygn. spr.: WA.XIII NS-REJ. KRS/038794/16/808),

Fundacja „Dobra Kultura”,
o nr KRS: 0000329569
jest w stanie likwidacji.


Przewidywany termin zakończenia likwidacji fundacji: 30.06.2017 r.

Dane kontaktowe:
tel. 507 222 832, fundacja@dobrakultura.pl

Likwidator Fundacji